SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

SBS Vietnamese - SBS Việt ngữ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Vietnamese-speaking Australians. - Tin tức độc lập và những câu chuyện nối kết quý vị với cuộc sống ở Úc và cộng đồng người Việt.

Hören Sie sich die letzte Folge an:

Hiện đang có thêm nhiều lời kêu gọi tăng trợ cấp cho người tìm việc Jobseeker, khi Úc vật lộn với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Báo cáo mới nhất của tổ chức từ thiện phi lợi nhuận Anglicare Australia cho thấy việc tăng trợ cấp thất nghiệp lên 88 đô la/ ngày sẽ giúp hơn hai triệu người Úc thoát nghèo.

Vorherige Folgen

 • 18796 - Thêm lời kêu gọi tăng trợ cấp Jobseeker để giúp 840.000 trẻ em Úc thoát nghèo 
  Wed, 01 Feb 2023
 • 18795 - Các quan chức Ukraine kêu gọi thêm thiết bị để chống lại Nga 
  Wed, 01 Feb 2023
 • 18794 - Phụ nữ nhập cư giúp nhau làm kinh doanh 
  Wed, 01 Feb 2023
 • 18793 - Kremlin phủ nhận đã đe dọa Anh Quốc với hỏa tiễn 
  Wed, 01 Feb 2023
 • 18792 - Di dân cũng muốn có tiếng nói trước quốc hội giống thổ dân 
  Wed, 01 Feb 2023
Mehr Folgen anzeigen

Weitere Schweizer nachrichten und politik-Podcasts

Weitere internationale nachrichten und politik-Podcasts

Andere Podcasts von SBS Chill

Wählen sie eine Kategorie