SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Hören Sie sich die letzte Folge an:

ຣັຖບານກາງ ກຳລັງພິຈາຣະນາ ກົດຫມາຍ ທີ່ຈະກຳໜົດການ ຈົດທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ຂອງນັກສຶກສາຕ່າງຊາດ. ນີ້ແມ່ນສາເຫດມາຈາກວິກິດການຂາດທີ່ຢູ່ອາສັຍ. ແຕ່ ຫຼາຍຝ່າຍກໍກ່າວວ່າ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງ.

Vorherige Folgen

 • 3987 - ວ່າດ້ວຍ ເລື້ອງຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ໃນອອສເຕຣເລັຍ 
  Tue, 21 May 2024
 • 3986 - What were the Australian Wars and why is history not acknowledged? - ສົງຄາມອອສເຕຣເລັຍ ແມ່ນຫຍັງ ແລະເປັນຫຍັງ ປວັດສາດຈຶ່ງບໍ່ຖືກຍອມຮັບ? 
  Tue, 21 May 2024
 • 3985 - ສູນຊ່ອຍເຫຼືອຜູ້ຍິງກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ 
  Tue, 21 May 2024
 • 3984 - ລາຍງານ ງົບປະມານ 2024. 
  Tue, 21 May 2024
 • 3983 - ການກາຍພັນຂອງໄຂ້ຫວັດນົກ. 
  Tue, 14 May 2024
Mehr Folgen anzeigen

Weitere Schweizer nachrichten und politik-Podcasts

Weitere internationale nachrichten und politik-Podcasts

Wählen sie eine Kategorie